نمایش یک نتیجه

ابزار چهره سازی فلزی

195,000 تومان

 

  • صیقلی و صاف
  • بدون جای جوش خوردگی 
  • ارتفاع هر ابزار ۱۰cm
  • مخصوص ساخت چهره 
  • تولید اختصاصی فیتالی