نمایش دادن همه 6 نتیجه

خمیر حرارتی نیکا (پروفشنال)

65,000 تومان70,000 تومان
 • خمیر نیکا در مدت زمان و دمای خاصی پخته میشود
 • بعد از پخت کاملا نشکن و قابل شستشو خواهد بود
 • قابل ترکیب با خمیرفیمو و دانکار

خمیر حرارتی نیکا (پروفشنال)

65,000 تومان
 • خمیر نیکا در دما و مدت زمان خاصی باید حرارت ببیند تا کاملا خشک شود
 • بعد از پخت ، کاملا نشکن و قابل شستشو خواهد بود
 • قابل ترکیب با خمیر فیمو و دانکار

خمیر حرارتی نیکا(پروفشنال نئون)

70,000 تومان78,000 تومان
 • خمیر نیکا ، باید در دما و مدت زمان خاصی درون فر پخته شود
 • پس از پخت کاملا نشکن و قابل شستشو خواهد بود
 • قابل ترکیب با خمیر فیمو و دانکار

خمیر حرارتی نیکا(پاستل)

70,000 تومان
 • خمیر نیکا ، باید در دما و مدت زمان خاصی در فر پخته شود
 • پس از پخت کاملا نشکن و قابل شستشو خواهد شد 
 • قابل ترکیب با خمیرفیمو و دانکار

خمیر حرارتی نیکا(متالیک)

84,000 تومان

*خمیر نیکا در دما و مدت زمان خاصی در فر باید پخته شود
*پس از پخت کاملا نشکن و قابل شستشو خواهد بود
*قابل ترکیب با خمیر فیمو و دانکار

خمیر حرارتی(ترنسلوسنت)

84,000 تومان
 • این خمیر باید در مدت زمان و دمای خاصی درون فر پخته شود
 • پس از پخت کاملا نشکن و قابل شستشو خواهد بود
 • قابل ترکیب با خمیر فیمو و دانکار
 • ترنسلوسنت اصطلاحا خمیر شفاف میباشد